Til forsiden

Homøopati

Homøopatien, er læren om hvorledes små impulser kan påvirke kroppens celler, hvilket kan afgifte kroppen og aktivere dens evne til selvhelbredelse.

Homøopatien, er uden tvivl fremtidens lægemedicin - den har ingen bivirkninger og belaster dermed ikke kroppen.

Homoopati.jpg

Homøopati eller konventionel medicin

Der er helt grundlæggende forskelligheder i de to behandlingssystemer.

 

Lægen er uddannet i det man kalder organpatalogisk sygdomsforståelse, hvor sygdommen udgøres af symptomer og sidder der, hvor symptomerne er. Dermed bliver sygdommen en tilstand i sig selv.

Homøopaten tager udgangspunkt i den holistiske forståelse af sygdommen, det vil sige det samlede sygdomsbillede. Sygdommen, er således ikke en tilstand i sig selv, men derimod et fravær af sundhed.

Ordet homøopati er sammensat af de græske ord homoios og pathos, som betyder "lignende" og "lidelse".

Samuel Hahnemann systema­tiserede tankegangen i ligheds-princippet, og anses for at være homøopatiens grundlægger.

Kroppen skal være i balance.urter.jpg

Det er vigtigt, at din krop har de nødvendige vitaminer og mineraler.

Ved en irisanalyse kan jeg se ,hvilke ubalancer, der er i kroppen.

Centrale principper:

Similia similibus curentur - Lige skal helbredes med lignende.

Doses minimae - Anvend altid mindst mulige dosis.

Experimenta in homini sano - Lægemidlerne skal være afprøvede på raske mennesker.

Naturmedicinsk Klinik · Vesterå 4, 1.sal · 9000 Aalborg · Tlf. 20 77 23 12