Til forsiden

Anatomi og fysiologi "på en anden måde"

SE NÆRMERE INFO PÅ WWW:INGVARDSEN _ AKADEMIET.DK

Anatomi/fysiologi– 200 timer på RAB niveau

Anatomi/fysiologiog sygdomslære(patologi) er en nødvendig basal viden for at kunne forstå menneskets processer og sygdomme.

For at du som kursist kan få den bedste undervisning og forståelse for faget præsenteres det med ”krydderier” fra mit over 20 år daglige  virke, som Heilpraktiker i mine to klinikker.

Undervisningen vil derfor være ”oplevelses” orienteret med afsæt i det naturvidenskabelige.

Foregår som:

-      forelæsning– tilegne viden

-      gruppearbejde - skrive og debattere

-      video – visuel forståelse

-      bevægelse – fornemme kroppens funktioner.

-      repetition – godt at gentage – giver en bedre forståelse/indlæring

Kurserne i anatomi og fysiologi vægtes ved ikke blot at se mennesket som biokemiske processer, men som en del af  naturens helhed og ”intelligens”.

Hensigten er at forbinde det naturvidenskabelige udgangspunkt – med et holistisk grundsyn.

Kursusprogram:

200 timer fordelt på 4 moduler a 5 dage af 50 timers varighed.

Hvert modul afsluttes med en eksamen.


Der anbefales rækkefølgen 1-2-3-4 – men det er muligt at tage modulerne i ønsket rækkefølge.OBS:

Kurserne kræver ingen forkundskaber.

De henvender sig til alle med interesse i fagene.

Kurserne lever op til de strengeste krav om undervisnings-niveau og timetal - op til 350 timer.

Alle kurser afsluttes med en skriftlig eksamen med tilhørende eksamensbevis.


SE DATOERNE i BUNDEN AF SIDEN


1. modul

Anatomi og fysiologi

Underviser: Claus Ingvardsen

Sted: Vesteraa 4, 9000 Aalborg

Tid: 9 -18.00

Pris: 3500 kr. (5dage)

Undervises i:

Celle og vævslære

Endokrine kirtler

Nervesystemet

Læsepensum:

Bog – Kjeld Bruun Jensen- Anatomi og fysiologi “På en anden måde”

Kapitel:  1,2,3 og 42. modul

Anatomi og fysiologi

Underviser: Claus Ingvardsen

Sted: Vesteraa 4, 9000 Aalborg 

Tid: 9 -18.00

Pris: 3500 kr. (5dage)

Undervises i :

Hjerte/kredsløb (blodet)

Immunforsvaret

Nyre/urinveje

Lunger/luftvejene

Læsepensum:

Bøger – Kjeld BruunJensen – Anatomi og fysiologi “På en anden måde”

Kapitel:5,6,7,11 og 12


3. modul

Anatomi og fysiologi

 Underviser: Claus Ingvardsen

Sted: Vesteraa 4, 9000 Aalborg

Tid: 9 -18.00

Pris: 3500 kr. (5dage)

Undervises i:

Fordøjelsessystemet

Stofskiftet

Vitaminer og mineraler

Kønsorganerne

Læsepensum: 

Bøger – Kjeld Bruun Jensen– Anatomi og fysioloi “På en anden måde”

Kapitel: 8,9,10 og 134. modul

Anatomi og fysiologi  

Underviser: Claus Ingvardsen

Sted: Vesteraa 4, 9000 Aalborg 

Tid: 9 -18.00

Pris: 3500 kr. (5dage)

Undervises i:

Bevægeapparatet

Sanseorganerne

Læsepensum:

Bøger – Kjeld Bruun Jensen– Anatomi og fysiologi “På en anden måde”

Kapitel: 14 og 15

Nye datoer 2019sssSySygdomslære/patologi

Sygdomslære/Patologi


Pensum – 100 timer

Fordelt på 3 moduler af 4dage – tages samlet.

Hvert kursus/modul afsluttes med eksamen.

Kurset i sygdomslære/patologi vægtes ved ikke blot atse mennesket via biokemiske processer, men som en del af  naturens helhed og ”intelligens”.

Hensigten er at forbinde det naturvidenskabelige udgangspunkt – med et holistisk grundsyn.

Modulopdeling:

Almen sygdomslære

Kroppens indre modstandskrafts forsøg på at bekæmpe ydre påvirkninger.Vores dispositioner(gener) er afgørende for, hvordan vi balancere forskydningerne i kroppens kemi.

Speciel sygdomslære.

Fysiske(somatiske) sygdomme som opleves i arbejdet med klienterne.

Samt  mere alvorlige lidelser/tilstande, som er vigtige at have kendskab til som terapeut.

Psykiatri og psyko/somatik

Psyko/somatiske  sygdomme– balancen ml. det psykiske og fysiske..

Psykoser, angst, neuroser, depressioner og spisevægring.

Holistisk betragtning

Sygdomsbegrebet  anskues  i en helhedsmæssig forståelse – hvilket indebære at undervisningen vil blive suppleret med eksempler fra mit daglige virke med patienter.

Pensum

Kapitlerne læses ud fra ovennævnt rækkefølge.

For at få det optimale ud af kurserne – kræves en god forberedelse.

Lærebog: Kjeld Bruun Jensen – Sygdomslære ”på en anden måde”


SE DATOERNE I BUNDEN AF SIDEN


1.         Modul

Patologiog/ farmakologi

Underviser: Claus Ingvardsen

Sted: Vesteraa 4, 9000 Aalborg

Kursus dato: 

Tid: 9 – 18.30

Pris: 2700 kr.

Undervises i:

Alm. Sygdomslære

Infektionssygdomme

Allergiske lidelser

Hjerte- og kredsløbssygdomme

Blodsygdomme

Læse pensum:

Kjeld Bruun-Jensen: Sygdomslære ”på en anden måde” - side 15 – 228

2.         Modul

Patologiog/ farmakologi 

Underviser: Claus Ingvardsen

Sted: Vesteraa 4, 9000 Aalborg 

Kursus dato: 19 - 22 marts

Tid: 9 – 18.30

Pris: 2700 kr.

Undervises i:

Respirations organernes sygdomme

Fordøjelses organernes sygdomme

Nyre- og urinvejssygdomme

Neurologiske sygdomme

Hormonelle sygdomme

Læsepensum:

Kjeld Bruun-Jensen: Sygdomslære “på en anden mde” side 229-410

3.         Modul

Patologiog/ farmakologi

Underviser: Claus Ingvardsen

Sted: Vesteraa 9000 Aalborg 

Kursus dato: 23 - 26 april

Tid: 9 – 18.30

Pris: 2700 kr.

Undervises i:

Sygdomme i bryst- og kønsorganer

Hudsygdomme

Bevægeapparatets sygdomme

Psykiatriske sygdomme

Psykosomatik

Læsepensum:

Kjeld Bruun-Jensen: Sygdomslære “på en anden måde” - side 411-536

 Nye datoer 2019

Send
Kursusindbetaling ved tilmelding 


Indsættes på konto reg. 7443 kontonr. 0002000128

3500 kr. pr. modul (5 dage

Naturmedicinsk Klinik · Vesterå 4, 1.sal · 9000 Aalborg · Tlf. 20 77 23 12